Vận Chuyển Toàn Quốc Giỏ Hàng

Tranh Đường Tăng trang trí ý nghĩa bình an, lộc tài

Tranh Đường Tăng là bức tranh đẹp, ý nghĩa được nhiều người lựa chọn để trang trí. Khi trang trí kiến tạo không gian đổi mới cát tường mang lại nhiều giá trị về mặt tinh thần, luôn lạc quan, yêu đời, hướng thiện, tu tâm tích đức làm việc tốt. Từ đó tâm an có sức khỏe tốt hơn mỗi ngày. Bạn yêu thích tranh phật Đường Tăng hãy cùng tranhnamdinh.vn giải mã chi tiết trong bài viết dưới đây nhé.

Vì sao Phật Tổ ‘bắt’ Đường Tăng trải qua 81 nạn mới chịu ban chân kinh?

Năm nào vâng mệnh thánh quân,
Quê hương từ biệt rời chân cõi ngoài
Sáng trèo non đón gió trời,
Chiều về gối đá ngủ nơi mây mù.
Gói khăn nghìn dặm xông pha,
Đường xa lặn lội biết là bao năm.
Sắt son quyết chí cầu kinh,
Như Lai yết kiến thỏa tình từ đây.

Trải qua bao nhiêu lần nóng lạnh, kể sao hết những nếm gió nằm sương, thầy trò Đường Tăng vượt qua 81 nạn mới thỉnh được chân kinh, về phương Đông hồng dương Phật Pháp. Độc giả yêu mến Tây du ký* đã bao giờ tự hỏi, vì sao thầy trò Đường Tăng phải nếm trải đủ 81 nạn mới được ban chân kinh? Vì sao Phật Tổ không ngay từ đầu lệnh cho Bồ Tát Quán Âm mang kinh tạng đến Trường An để chúng sinh sớm đắc độ?

Bản thân Tôn Ngộ Không cũng từng băn khoăn về điều này. Ở hồi thứ 77 “Yêu ma lừa bản tính, Nhất thể bái chân như”, mấy thầy trò gặp đại nạn ở thành Sư Đà. Khi nghe tin Đường Tăng đã bị yêu quái ăn thịt, Ngộ Không “rầu rĩ thê thảm, suy nghĩ trước sau, lòng tự hỏi lòng:

– Việc này là Đức Phật Như Lai ở cõi cực lạc, do nhàn rỗi chẳng có việc gì mà làm, mới viết ra bộ kinh Tam Tạng đây mà! Nếu Đức Phật có lòng khuyến thiện, thì lẽ ra phải đưa sang phương Đông, lại không lưu truyền muôn thuở sao? Đằng này không chịu đưa sang, lại bắt bọn ta phải đến lấy, có biết đâu phải vất vả gian nan trèo đèo lội suối để rồi tới đây bỏ mạng! Thôi! Thôi! Lão Tôn phải dùng phép cân đẩu vân tới gặp Như Lai nói rõ đầu đuôi. Ngài mà chịu đưa kinh cho ta mang về phương Đông thì một là thiện quả được ghi công, hai là bọn mình cũng thỏa lòng. Nếu ngài không đưa cho mình, thì mình bảo ngài niệm “túng cô nhi chú”, cởi chiếc vòng ra, mình trả lại cho ngài rồi trở về bản động xưng vương xưng bá, ăn chơi thỏa thích”.

Vậy Đức Phật có thật do “nhàn rỗi” mà bảo Đường Tăng sang Tây Trúc thỉnh kinh không? Điều này trong Tây du ký, hồi thứ tám “Phật tổ tạo kinh truyền cực lạc, Quan Âm vâng mệnh đến Tràng An” đã có lời giải đáp.

“Như Lai giảng pháp xong, lại nói với mọi người rằng:

– Ta xem trong bốn đại bộ châu, chúng sinh thiện ác có khác nhau: Người Đông Thắng Thần Châu tôn trời kính đất, tâm khí thanh sảng. Người Bắc Câu Lư Châu tính thích sát sinh, ăn nói hồ đồ, tình sơ tính vụng; chẳng được việc gì. Người Tây Ngưu Hạ Châu thì không tham không giết, dưỡng khí nuôi thần, tuy chưa được vào bậc thượng chân, nhưng mọi người được hưởng thọ. Duy có người Nam Thiệm Bộ Châu tham dâm gây họa, hay giết hay tranh, chính là nơi đánh nhau cãi cọ, ác độc thị phi. Nay ta có ba tạng chân kinh có thể khuyên họ làm việc thiện.

Các vị Bồ tát nghe nói chắp tay đảnh lễ, bước tới gần tòa sen hỏi rằng:

– Phật tổ có ba tạng chân kinh nào? 

Như Lai đáp:

– Ba tạng chân kinh của ta, một là Pháp tạng, bàn về trời; hai là Luận tạng bàn về đất; ba là Kinh tạng độ cho ma quỷ. Ba tạng gồm ba mươi lăm bộ, cả thảy một vạn năm nghìn một trăm bốn mươi quyển. Đó là kinh tu luyện chân tâm, cửa vào cõi thiện, mà ta muốn truyền sang phương Đông. Khốn nỗi chúng sinh nơi đó ngu xuẩn hủy báng chân ngôn, không biết yếu chỉ trong pháp môn của ta, coi thường cả chính tông du già. Nay làm sao có được một người có pháp lực sang phương Đông tìm một thiện tín, bảo người ấy chịu đựng gian khổ, vượt qua muôn núi nghìn sông, đến chỗ ta cầu lấy chân kinh, để lưu truyền bên phương Đông mãi mãi, khuyến hóa cho chúng sinh, thì đó là một phúc duyên cao rộng như núi, việc thiện sâu như bể vậy đó. Có ai dám chịu đi một chuyến không?

Khi ấy, Quan Âm bồ tát bước tới gần đài sen, lạy Phật tổ ba lạy, rồi nói:

– Đệ tử bất tài, xin sang phương Đông tìm người lấy kinh”. 

Lời của Phật Tổ đã làm rõ một điều: Ba tạng chân kinh chính là để khuyến hoá chúng sinh, khuyên làm việc thiện, chỉ đạo tu luyện chân tâm. Hiềm một nỗi chúng sinh nơi đó ngu xuẩn, hủy báng chân ngôn, coi thường chính giáo, nên mới cần một bậc thiện tín chịu đựng gian khổ, cầu lấy chân kinh. Nếu như kinh Phật dễ dàng có được, bày bán đầy đường, thì chúng sinh tối tăm ngu muội sẽ không biết trân quý, coi kinh Phật cũng chỉ như con cá mớ rau. Như vậy, Đường Tăng phải trải qua 81 nạn mới thỉnh được chân kinh, lý do thứ nhất chính là để chúng sinh phương Đông thấu hiểu sự trân quý vô vàn của Phật Pháp.

Quả vậy, trong hồi thứ 64 “Núi Kinh Cức Ngộ Năng gắng sức, Am Mộc Tiên Tam Tạng làm thơ”, khi được thỉnh giáo về Thiền Pháp, Đường Tăng đã nói với ba ông già mộc tinh rằng: “Than ôi, nhân thân khó thành, Trung thổ khó sinh, chính Pháp khó gặp. Trọn vẹn được cả ba điều ấy thì may mắn nào bằng”. Sau này khi Đường Tăng đem được chân kinh về bản quốc, Hoàng đế Đường Thái Tông nghe kể về nỗi gian nan của hành trình thỉnh kinh cũng cảm thán khôn nguôi. 

Chữ Kinh 經 trong tiếng Hán ngoài ý nghĩa là kinh Phật, kinh điển, đạo lý bất di bất dịch, còn có một nghĩa nữa là chịu đựng, nếm trải, kinh qua. Ví như “kinh đắc khởi khảo nghiệm” (經得起考驗) nghĩa là đã chịu đựng được thử thách. Chữ Kinh 經 này bên trái là bộ Mịch (糹: sợi tơ nhỏ), bên phải là chữ Nhất (一 : một), bộ Xuyên (巛: sông) và chữ Công (工: công trình), khiến ta liên tưởng tới hình ảnh một người trải một phen gian khổ, vượt muôn núi nghìn sông, cắt đứt hết những sợi tơ lòng phiền não, cuối cùng viên mãn thành công. 

Chúng ta đều biết, Đường Tăng trải qua đủ 81 nạn, thỉnh được chân kinh mang về phương Đông, tuy chưa đọc những kinh sách ấy nhưng đã tu thành chính quả, được Phật Tổ phong chức Chiên Đàn Công Đức Phật. Hay như Tôn Ngộ Không, dọc đường chẳng mở sách tụng kinh bao giờ, cuối hành trình cũng đã thành Đấu Chiến Thắng Phật. Thế mới biết, cuốn “Kinh” chân thật mà thầy trò Đường Tăng đã thỉnh được có lẽ chính là hành trình đằng đẵng vượt trùng nan, vào sinh ra tử, trải hết đắng cay ngọt bùi, kiên định chính tín vào Phật Pháp. Nhờ kinh qua khổ nạn mà người tu luyện diệt trừ ma chướng, gội rửa bụi lòng, buông bỏ chấp trước, tìm lại được bản tính thuần chân, thuần thiện. Như trước núi Bình Đính cao vòi vọi, Tôn Ngộ Không đã từng nói với sư phụ rằng:

“Trong tâm quét sạch bẩn
Bên tai rửa bụi trần.
Không nhận điều đau khổ
Khó làm bậc thượng nhân”.

Trong Tây du ký, nhà văn Ngô Thừa Ân mô tả Đường Tăng (Đường Tam Tạng), họ Trần tên Huyền Trang, tên hồi bé là Giang Lưu. Đường Tăng có thân thế bất phàm. Kiếp trước của Đường Tăng nguyên là Kim Thiền Tử - đồ đệ thứ hai của Phật Tổ Như Lai.

Hình ảnh Đường Tam Tạng hiện lên vô cùng phúc hậu, từ bi. Ông sở hữu những tướng tốt kinh điển theo quan điểm nhà Phật. Chúng ta có thể thấy một số nét tương đồng với Đức Phật. Ví dụ như cổ cao ba ngấn, thùy tai dày và dài. Khuôn mặt ông toát lên sự thanh tịnh, đôi mắt khép hờ và miệng khẽ mỉm cười.

Ý nghĩa trang trí tranh phật Đường Tăng tâm thanh tịnh, bình an

Tranh phật Đường Tăng là mẫu tranh đẹp được in  trên công nghệ 3d máy in của Nhật hiện đại tân tiến. Khi trang trí kiến tạo không gian đổi mới cát tường, mang lại bình an, tâm thanh tịnh cho gia chủ có sức khỏe tốt làm việc gì cũng mã đáo thành công như ý. Tranh được nhiều khách hàng lựa chọn và đặt hàng tại xưởng tranhnamdinh.vn với nhiều mẫu mã đa dạng, kích thước phù hợp, hình ảnh sống động, màu sắc đẹp. In theo yêu cầu phù hợp với gu thẩm mỹ của khách hàng sẽ mang lại sự hài lòng như ý về chất lượng cũng như mẫu mã sản phẩm.

TRANH PHẬT ĐƯỜNG TĂNG CHẤT LIỆU CANVAS, MICA TRÁNG GƯƠNG SIÊU BỀN ĐẸP CHỈ CÓ Ở TRANHNAMDINH.VN

Giữa muôn vàn mẫu tranh trên thị trường, tranh treo tường loại nào tốt? là băn khoăn 90% khách hàng. Đặc biệt với những người không chuyên về tranh.

Bạn biết không. Thực tế một bức tranh đẹp tốt cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như sau:

 • Tranh có màu sắc đẹp mắt và hài hòa
 • Chủ đề tranh ấn tượng, phù hợp với không gian chung của cả công trình
 • Tranh có độ bền cao theo thời gian. Có khả năng chống chịu các điều kiện thời tiết như: độ ẩm cao, chống nước, chống sự va đập, ánh sáng mặt trời, nắng nóng,…
 • Giá thành phù hợp với đông đảo khách hàng hiện đại
 • Treo lắp nhanh, sử dụng an toàn cho sức khỏe

 

Đặc điểm của dòng tranh này là được in lên mặt bên trong tấm mica gương, khi chúng ta xem tranh sẽ là mặt bên ngoài, như vậy mực in được bảo vệ bằng 1 lớp mica bên ngoài, giúp tranh có độ bền gần như vĩnh cửu theo thời gian, chịu mọi điều kiện thời tiết.

tranh đường tăng

Tranh Đường Tăng là mẫu tranh đẹp được nhiều khách hàng lựa chọn và đặt hàng tại tranhnamdinh.vn chúng tôi. Được in trên công nghệ 3d máy in của Nhật hiện đại tân tiến, hình ảnh sống động màu sắc đẹp. Khi trang trí mang lại nhiều giá trị về mặt tinh thần tâm thanh tịnh, bình an luôn hướng thiện. Hãy lựa chọn và đặt hàng tại xưởng tranhnamdinh.vn với kinh nghiệm trên 10 năm trong nghề in ảnh, làm khung tranh....đã và đang là địa chỉ tin cậy uy tín trong và ngời nước yêu thích và tin tưởng.

Tranh phật Đường Tăng gia công tỉ mỉ có 3 lớp vật liệu: lớp mica tráng gương, lớp formex chống ẩm mốc, mối mọt và lớp xương gỗ chắc chắn với các tranh vừa và lớn

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chất liệu in : Vải canvas kim tuyến

Lót bề mặt vải : Formex 5mm

Khung viền : Compersit 2cm x 2cm (màu sắc tương ứng)

Khung xương : Gỗ thông sấy tiêu chuẩn

Phụ kiện móc treo và đinh 3 chân hoặc vít nở khoan tường

Vải canvas – loại vải cao cấp chuyên dùng trong lĩnh vực hội hoạ, in hình lên vải canvas bằng máy in uv 8 hệ mực phủ bóng sau đó cán trên lớp formex 5mm phẳng ép vào khung viền compersit , tạo cảm giác thanh, nhẹ nhàng mà bền bỉ

Tranh phật Đường Tăng

Với ưu điểm: sang trọng, nhẹ nhàng và hiện đại không bay màu, dễ lau chùi kết hợp với đinh 3 chân, rất dễ dàng cho việc treo trên tường mà không cần khoan, không cần lồng kiếng an toàn cho trẻ nhỏ

Tranh phật Đường Tăng In trên mica với công nghệ phủ trắng sau màu in. bằng máy in uv 8 hệ mực  sau đó cán trên lớp formex 5mm phẳng ép vào khung viền compersit , tạo cảm giác thanh, nhẹ, không cần lồng kiếng an toàn cho trẻ nhỏ.
Với ưu điểm: Bề mặt bóng mịn, sang trọng, nhẹ nhàng và hiện đại không bay màu, dễ lau chùi kết hợp với đinh 3 chân, rất dễ dàng cho việc treo trên tường mà không cần khoan.

Chất liệu tranh Tranh phật Đường Tăng lung linh độ bên siêu tốt chỉ có ở tranhnamdinh.vn

Hình ảnh trong tranh có chiều sâu, có độ bóng phản chiếu long lanh, công nghệ in UV 5D độc quyền, khẳng định chất lượng số 1 trên thị trường

Dòng tranh này phù hợp với không gian hiện đại, tăng thêm phần sang trọng cho ngôi nhà của bạn

Ngoài vẻ đẹp long lanh trang nhã. Tranh Mica tráng gương còn có khả năng chống va đập và chống nước tuyệt đối

✔️ Ưu điểm vượt trội: Bề mặt Phủ lớp keo gương siêu trong,bóng loáng giúp tranh sáng sâu ảnh. Dễ dàng lau chùi bằng khăn ướt hay rửa trực tiếp vào nước .
✔️Chất liệu: In UV 3D trực tiếp trên tấm mica trong suốt nhập khẩu của Nhật Bản giúp tranh sắc nét và tạo độ sâu cho bức tranh.
✔️Tranh được bọc viền khung composite có 3 Màu VÀNG TRẮNG ĐEN giúp tôn vẻ đẹp nổi bật của bức tranh

? Bộ sản phẩm gồm: bộ tranh gắn móc + móc treo tranh
?Tranh thiết kế ốp sát tường khi treo, tạo cảm giác ảnh nổi 3D trên nền tường.

 • Sang trọng, bóng đẹp khác biệt hoàn toàn các loại ảnh trang trí thông thường.
 • Chịu va đập tốt, không vỡ vì vậy cực kì an toàn trong quá trình sử dụng đặc biệt với những gia đình có trẻ nhỏ.
 • Bề mặt tranh bóng mịn, sáng đẹp có thể lau chùi được.
 • Độ bền trên 10 năm.
 • Hoàn toàn không bay màu, nhạt màu theo thời gian.
 • Chống ẩm mốc, mối mọt.
 • Giá thành hợp lý.

Xem thêm: XỊN SÒ, TRANH RỒNG CHẦU MẶT NGUYỆT Ý NGHĨA, CÁCH TREO RƯỚC LỘC TÀI NHƯ Ý

MUA TRANH PHẬT ĐƯỜNG TĂNG Ở ĐÂU CHẤT LƯỢNG, UY TÍN GIÁ RẺ

🎖️🎖️Tự hào là đơn vị in tranh đẹp hàng đầu Việt Nam, Tranh Nam Định đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng trên toàn quốc. Các sản phẩm của chúng tôi chắc chắn sẽ làm cuộc sống của bạn thêm ý nghĩa hơn.

Tranh Nam Định sẽ giúp bạn làm được điều đó. Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình và am hiểu về nội thất, phong thủy, chúng tôi sẽ cung cấp đến quý khách chất lượng dịch vụ tốt nhất. Cam kết tất cả các mẫu tranh của chúng tôi luôn luôn đảm bảo 100% chất lượng khi đến tay khách hàng. Chủ đề tranh vẽ của chúng tôi vô cùng đa dạng và phong phú: tranh phong cảnh; tranh quê hương; tranh trừu tượng; tranh hoa sen; tranh cá chép, tranh phòng khách, tranh phòng ngủ....

Hãy để Tranh Nam Định đồng hành cùng bạn trên con đường làm đẹp không gian sống, giúp bạn và những người thân yêu sở hữu những không gian thật tuyệt vời. Tô điểm không gian sống của bạn ngay từ bây giờ để có những phút giây thoải mái nhất trong chính ngôi nhà của mình. Bởi những gì chúng tôi mang đến cho chất lượng tranh khi in ấn.

Bằng sự tận tâm và nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, cùng với máy móc thiết bị hiện đại được đầu tư mới 100%, bao gồm, máy in UV phẳng, máy in UV cuộn khổ lớn, Máy khắc CNC 1325, máy ép khung, ép viền, máy cắt… và nhiều thiết bị phụ trợ khác 

MUA TRANH PHẬT ĐƯỜNG TĂNG Ở ĐÂU CHẤT LƯỢNG, UY TÍN GIÁ RẺ

Dịch vụ in tranh canvas siêu bền đẹp với công nghệ in uv máy in của Nhật trên mọi vật liệu phẳng, máy in cuộn theo công nghệ in tiên tiến hiện đại, độc đáo sẽ mang lại cho bạn những mẫu quảng cáo truyền tải thông điệp quảng bá sản phẩm hút ánh nhìn cực chất tới người tiêu dùng và khách hàng như ý. Trên 10 năm kinh nghiệm in ấn làm tranh ảnh, làm khung, in biển quảng cáo uy tín chất lượng chắc chắn giúp bạn sự hài lòng như ý nhất.

Xưởng In Nam Định Xin giới thiệu dịch vụ in UV trên mọi chất liệu, rất mong nhận được sự hợp tác cùng quý doanh nghiệp, công ty Quảng Cáo, decor, kiến trúc nội thất… có nhu cầu in ấn tại Nam Định

địa chỉ mua tranh phật đường tăng siêu bền đẹp tại tranhnamdinh.vn

Các vật liệu In Nam Định có thể in ấn bao gồm tất cả các vật liệu phẳng

như: kính, mica, gỗ, nhựa, alu, formex, inox, pha lê…

Các vật liệu cuộn như: da, decal, hiflex không gân, pet dẻo

Được ứng dụng rộng rãi để làm tranh ảnh nghệ thuật, tranh dán tường, túi da, giày da, quà tặng, huy hiệu, ốp điện thoại, biển quảng cáo, biển số nhà…

Ngoài ra In Nam Định nhận dịch vụ đóng khung tranh, sản xuất tranh treo tường, dán tường theo mọi yêu cầu về kích thước

tranhnamdinh.vn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu nào của khách hàng về các dịch vụ in ảnh, đảm bảo những bức ảnh in là đẹp nhất và ưng ý nhất.

Video dịch vụ in uv phẳng, in tranh canvas, làm tranh ảnh, đóng khung tranh theo yêu cầu trên mọi chất liệu tại tranhnamdinh.vn trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực in ấn siêu bền đẹp, nghệ thuật cát tường đã và đang được nhiều khách hàng lựa chọn làm địa chỉ tin cậy kiến tạo không gian sống năng động, nhiều  màu sắc cho cuộc sống thêm hạnh phúc niềm vui mỗi ngày

💪Thi Công, Tư Vấn Tại Nhà Trọn Gói
💪Không Mùi, Không Hoá Chất Đảm Bảo An Toàn Sức Khoẻ
💪 Đổi Trả Trong Vòng 7 Ngày Nếu Tranh Bị Bong Tróc, Phai Màu, Không Đúng Mẫu
💪 Màu Sắc Tươi Đẹp, Sắc Nét & Không Bị Vỡ Hình
💪Độ Bền Cao Có Thể Lên Tới 10 Năm Ở Điều Kiện Khô Ráo
💪 Thiết Kế Và In Tranh Theo Kích Thước & Ý Tưởng Của Quý Khách!
💪Chất Liệu Chống Mốc, Chống Ẩm
💪 Bề Mặt Tranh Dán Rất Mịn Nên Có Thể Lau Chùi Thoải Mái. Độ Bám Dính Tốt.​
🔨 Đập tan không gian đơn điệu, thổi hồn không gian sống bằng những mẫu tranh 3D mới nhất
CHÚNG TÔI - ĐƠN VỊ CHUYÊN TƯ VẤN,THIẾT KẾ,THI CÔNG GIẤY DÁN TƯỜNG , TRANH 3D CHẤT LƯỢNG, GIÁ RẺ VÀ UY TÍN.
💞Rước vượng khí, tài lộc vào nhà
💞Thổi hồn không gian sống
❇️ Công nghệ in UV độ nét, độ bền cao
❇️ Chất liệu vải lụa nguyên tấm không ghép nối
💯ĐẸP - TIỆN LỢI - TIẾT KIỆM💯
✍Nhận đặt hàng theo yêu cầu
💯 Bao tư vấn, khảo sát
💯Sản phẩm chất lượng
🌈Mẫu mã đa dạng, cập nhật, đáp ứng mọi không gian quý khách cần
🌈Hình ảnh chân thực, sắc nét, không bị vỡ
⏩ Dễ dàng vệ sinh, lau chùi
💯 Hỗ trợ tư vấn nhiệt tình, đặc biệt về phong thủy
💯Đội ngũ thiết kế, thi công chuyên nghiệp, tiến độ
--------:🌷---------
👉 Ngoài ra Chúng tôi cung cấp cho quý khách mọi thể loại Tranh dán tường 3D phục vụ cho nhu cầu trang trí tường hoặc kính như :Nhà ở ,Công ty , Cafe , Quán ăn , Karaoke , Bar, Spa , Trường học..
-----------------------------------------

Trên đây, là những chia sẻ điểm nhấn tranh Đường Tăng trang trí ý nghĩa tâm thanh tịnh, bình an. Mong rằng quý bạn đọc hiểu sâu hơn vì sao tranh phật Đường Tăng được nhiều người lựa chọn yêu thích. Để mua cho mình mẫu tranh đẹp phù hợp với gu thẩm mỹ của mình mang lại nhiều năng lượng tích cực trong cuộc sống, có sức khỏe tốt làm việc gì cũng mã đáo thành công.

Xem thêm: ĐỊA CHỈ BÁN TRANH TREO TƯỜNG TẠI NAM ĐỊNH

tranhnamdinh.vn với kinh nghiệm trên 10 năm trong việc thiết kế và thiết kế tranh treo tường theo yêu cầu có thể giúp bạn chọn lựa bức tranh treo tường phù hợp nhất cho không gian của bạn. Hàng ngàn mẫu tranh đẹp, được thiết kế sang trọng với 2 chất liệu mica tráng gương và canvas vải kim tuyến có độ sáng bóng, bền màu độ bền cao tha hồ cho quý bạn đọc lựa chọn những mẫu tranh phù hợp với không gian sống kiến tạo sự hoàn hảo như ý gu thẩm mĩ của bạn. Sự hài lòng của khách hàng chính là động lực và niềm vui của chúng tôi.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để sở hữu bức Tranh phật Đường Tăng in tranh canvas theo yêu cầu, làm bảng hiệu, bảng quảng cáo, đóng khung tranh, in uv phẳng giá rẻ với mong muốn gửi gắm thông điệp trọn vẹn năm mới sức khỏe, tài lộc, hạnh phúc như ý mang lại giá trị tinh thần to lớn giúp công việc, cuộc sống có nhiều năng lượng hoàn thành tốt xuất sắc tranhnamdinh.vn với nhiều mẫu đẹp, đa dạng phong phú, giao hàng miễn phí nhanh chóng. Phương châm" Uy tín, chất lượng, khách hàng là thượng đế được đặt lên hàng đầu. Sự hài lòng của quý khách là động lực của chúng tôi.

Xin kính chúc quý bạn đọc, khách hàng thật nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, mã đáo thành công.

Để đặt hàng Tranh phật Đường Tăng theo yêu cầu, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi theo hotline: để được tư vấn mẫu tranh về kích thước và giá nhé.

hotline tư vấn

Tư vấn bán hàng: 0941.890.485 (Zalo)

Website: tranhnamdinh.vn

Địa chỉ : Tranh Sơn Hải Kiot 3, đường Trần Phú, TP Nam Định

Nhận làm khung tranh:  0911879875  (Zalo)

Đóng bọc an toàn

Đảm bảo chất lượng

Bảo hành sản phẩm

Nhận hàng thanh toán

Gọi ngay Chat Facebook
Zalo 0941.890.485
Chat ngay